โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านขามเตี้ยน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาขมิ้น
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Khamtianoischool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.nkp2.net/kamtianoi