โรงเรียนบ้านนาขมิ้น

ชื่อโรงเรียน บ้านนาขมิ้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาขมิ้น
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nakhaminschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.nakhamin.com