โรงเรียนบ้านโพนบก

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนบก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนบก
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phonbokschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.phonbok.com