โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า

ชื่อโรงเรียน บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาหัวบ่อ
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nalom74@gmail.com
เว็บไซต์ www.nalomkudtaka.com