โรงเรียนบ้านต้าย

ชื่อโรงเรียน บ้านต้าย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนจาน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bantaisc@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.bantaischool.com