โรงเรียนบ้านบงคํา

ชื่อโรงเรียน บ้านบงคํา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนจาน
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bongkham@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bongkham.com