โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าเรือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Tharue@hotmail.com
เว็บไซต์ -