โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสวรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสวรรค์
เขต/อำเภอ โพนสวรรค์
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ phonsawan2463@gmail.com
เว็บไซต์ -