โรงเรียนบ้านอีอูด

ชื่อโรงเรียน บ้านอีอูด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเดื่อ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ baneud@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.e-ud.com