โรงเรียนบ้านเหล่า

ชื่อโรงเรียน บ้านเหล่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคำ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ banlao184@hotmail.com
เว็บไซต์ http://banlaoschool.ac.th