โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาคำ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Phonkorras.school@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.phongao.com