โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา

ชื่อโรงเรียน บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นาเดื่อ
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nainschool2012@hotmail.com
เว็บไซต์ www.nopschool.ac.th