โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)

ชื่อโรงเรียน บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pakoon18@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.Pakoon.com