โรงเรียนบ้านนาจาน

ชื่อโรงเรียน บ้านนาจาน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเอื้อง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ aree.srilasak@gmail.com
เว็บไซต์ nachanschool.com