โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)

ชื่อโรงเรียน บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าบ่อสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ thabo@thai.com
เว็บไซต์ -