โรงเรียนบ้านดอนแดง

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนแดง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าบ่อสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ wimonupha@yahoo.co.th
เว็บไซต์ www.dorndang.com