โรงเรียนบ้านดอนสมอ

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนสมอ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ท่าบ่อสงคราม
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ donsamor@yahoo.com
เว็บไซต์ donsamor.com