โรงเรียนบ้านข่า

ชื่อโรงเรียน บ้านข่า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านข่า
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bkscl2556@outlook.com
เว็บไซต์ www.bankhaschool.org