โรงเรียนบ้านดงหนองบัว

ชื่อโรงเรียน บ้านดงหนองบัว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านข่า
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ dongnongbua_55@hotmail.com
เว็บไซต์ dongnongbua.com