โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

ชื่อโรงเรียน บ้านขามเปี้ย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านข่า
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ khampia2555@gmail.com
เว็บไซต์ www.khampia.com