โรงเรียนบ้านอ้วน

ชื่อโรงเรียน บ้านอ้วน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หาดแพง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kamdet0307@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ www.banouan09.com