โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม

ชื่อโรงเรียน บ้านเสียวสงคราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หาดแพง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sanit@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.siewsongkram.com