โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หาดแพง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ hadphaengschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.hadphaengwittaya.com