โรงเรียนบ้านแค

ชื่อโรงเรียน บ้านแค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามผง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kanlaya_ang@hotmail.com
เว็บไซต์ www.bancareschool.com