โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย

ชื่อโรงเรียน บ้านนาหนองหวาย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามผง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nanongwai@hotmail.com
เว็บไซต์ hhp;//nanongwai.nkp2.net