โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านสามผง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามผง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pirunya_a-e@hotmail.com
เว็บไซต์ -