โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย

ชื่อโรงเรียน บ้านศรีเวินชัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามผง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ pui252619@hotmail.com
เว็บไซต์ www.srivenchai.com