โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)

ชื่อโรงเรียน บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สามผง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -