โรงเรียนบ้านหนองผือ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองผือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเอื้อง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nongphue52@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.nongphue.com/