โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา

ชื่อโรงเรียน ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านเอื้อง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ www.nkp2.net.dontonkoklangwittaya