โรงเรียนบ้านโพนสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนสว่าง
เขต/อำเภอ ศรีสงคราม
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ponsawang@Friends.co.th
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/psw84