โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

ชื่อโรงเรียน บ้านสร้างแป้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นางาม
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ netty812@gmail.com
เว็บไซต์ -