โรงเรียนบ้านนาม่วง

ชื่อโรงเรียน บ้านนาม่วง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกหินแฮ่
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ npr2514@gmail.com
เว็บไซต์ www.namuang.ac.th