โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกหินแฮ่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกหินแฮ่
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ khokhinhaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ -