โรงเรียนบ้านนาดี

ชื่อโรงเรียน บ้านนาดี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองย่างชิ้น
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ sawart2009@gmail.com
เว็บไซต์ -