โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น

ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองย่างชิ้น
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ siravanee@hotmail.com
เว็บไซต์ -