โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เรณูใต้
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Mr.Jamkut@gmail.com
เว็บไซต์ -