โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนสาวเอ้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เรณู
เขต/อำเภอ เรณูนคร
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ teng.puthai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.banphon.org