โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ

ชื่อโรงเรียน บ้านสว่างสำราญ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสูง
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ bansawangsumran@gmail.com
เว็บไซต์ -