โรงเรียนบ้านวังกะเบา

ชื่อโรงเรียน บ้านวังกะเบา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ chaiya2017@gmail.com
เว็บไซต์ -