โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี

ชื่อโรงเรียน บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองเทาใหญ่
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ tubtaonkp1@gmail.com
เว็บไซต์ -