โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกสว่าง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โคกสว่าง
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -