โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย

ชื่อโรงเรียน บ้านปลาปากน้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปลาปาก
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ Plapaknoi@gmail.com
เว็บไซต์ -