โรงเรียนบ้านโคกกลาง

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ปลาปาก
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ kokklang2553@gmail.com
เว็บไซต์ www.kokklang.net