โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

ชื่อโรงเรียน บ้านนาดอกไม้
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุตาไก้
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ndmschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://nadok.net