โรงเรียนบ้านโพนทัน

ชื่อโรงเรียน บ้านโพนทัน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ prachun2498@gmail.com
เว็บไซต์ -