โรงเรียนบ้านนาสะเดา

ชื่อโรงเรียน บ้านนาสะเดา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองฮี
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ KOM2504@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.bnsd.ac.th/