โรงเรียนบ้านห้วยไหล่

ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยไหล่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล มหาชัย
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ supat250215@thaimail.com
เว็บไซต์ www.Banhuayhli.com