โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวคำ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นามะเขือ
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ nbkschool@gmail.com
เว็บไซต์ www.nbk.pusku.com