โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา

ชื่อโรงเรียน โพนสวางนางิ้ววิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล นามะเขือ
เขต/อำเภอ ปลาปาก
จังหวัด นครพนม
อีเมล์ ponesawangnangiew_school@outlook.co.th
เว็บไซต์ http://www.ponesawangnangiew.ac.th/